شرایط، قوانین و ضوابط ثبت سفارش و مرجوعی


 در استودیو هنا کلیه سفارشات طبق خواسته شما و به صورت اختصاصی برای شما طراحی و تولید می شود. هر فروشگاهی قوانین مخصوص به خود را دارد. در هنا استودیو نیز قوانین و شرایط ثبت سفارش و مرجوعی، طبق موارد زیر می باشد.

در رابطه با سفارشات طراحی:  
– سفارشات طراحی اختصاصی و برای شما طراحی می شوند. فایل طرح شما، برای هیچ مشتری دیگری ارائه داده نخواهد شد.
– سفارش بر اساس نیازها و کاربرد آن برای شما طراحی خواهد شد. برای هر سفارش طراحی تا سه مرتبه امکان ادیت، و در خواست ویرایش طرح را خواهید داشت. بعد از آن برای هر بار درخواست ادیت و ویرایش، هزینه جداگانه لحاظ خواهیم کرد.
– از آن جایی که سفارشات طراحی اختصاصا برای شما طراحی می شوند و زمان مشخصی برای انجام سفارشات شما صرف می شوند، در نتیجه امکان مرجوعی کامل سفارش شما وجود ندارد. در صورت عدم تایید طراحی، یک سوم مبلغ سفارش شما، عودت داده خواهد شد.
در رابطه با سفارشات چاپ و تولید:
– قبل از چاپ هر محصول، کیفیت فایل و سفارش شما بررسی خواهد شد.
– سفارشات بر اساس ابعاد و مشخصاتی که برای سارش به ما می دهید تولید خواهد شد. در نتیجه امکان مرجوعی سفارشات به هبچ وجه ممکن نخواهد بود.
– تنها در صورتی که مشکل چاپ و تولید وجود داشته باشد امکان چاپ و تولید مجدد محصول را خواهیم داشت. مثل رد هد دستگاه چاپ، ایراد کلاف و…. تنها مواردی که نشان بدهد مشکل سفارش، هنگام فرآیند چاپ و تولید اتفاق افتاده است.

برای توضیحات بیشتر و مشاوره، می توانید از طریق راه های تماس با ما در ارتباط باشید.